Jeśli szukasz przydatnego narzędzia do przesyłania plików Zimbra do Exchange Server, możesz użyć Zimbra to Exchange Server Converter.
Niektóre funkcje to:
• To narzędzie migruje plik Zimbra do Office 365 i Exchange Server.
• Ta aplikacja przenosi również kontakty Zimbra i kalendarz na konto Exchange Server.
• Konwertuj Zimbrę na wiele formatów plików, na przykład PST, EML, EMLX, HTML, OLM, NSF, MBOX itp.
• To narzędzie obsługuje konwersję wsadową od razu.
• To narzędzie pokazuje darmowy podgląd danych przed procesem konwersji.

Czytaj więcej: https://www.kdetools.com/zimbra/exchange/